Francesc Massana – Traductor Intèrpret

Foto 6Sóc llicenciat en traducció i interpretació per la Universitat Pompeu Fabra (upf.edu) i traductor autònom professional des de 1999. Al llarg d’aquests anys de treball, he adquirit experiència en diferents àmbits de la traducció i la interpretació per a empreses de traducció, editorials i organismes públics i privats. També he fet tasques de gestió i administració com a coordinador de projectes per a l’empresa privada, i d’organització de cursos de formació i altres activitats per a entitats associatives. Així mateix, he impartit cursos de formació per a traductors en l’àmbit de la traducció assistida. D’altra banda, complemento l’experiència que vaig adquirint a través del treball i la investigació diaris amb la formació contínua i participant activament en el debat i la reflexió entre professionals. Aquesta formació i aquestes activitats em permeten treballar amb més i millors garanties en els encàrrecs que assumeixo. Podeu veure el meu CV aquí.

Francesc Massana Cabré // fm [@] fmassana [.] com // +34 600 705 154

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s